Πιτζάμα PROJECT: Ένα πρόγραμμα θαλπωρής

March 7, 2021
Comments Off on Πιτζάμα PROJECT: Ένα πρόγραμμα θαλπωρής

Ένα από τα θεμελιωδέστερα δικαιώματα των παιδιών συνιστά το δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/17 – 14. 12.2007), γεγονός που αποτυπώνεται ρητά και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρο 6.2., Ο.Η.Ε., 12.1992).

παγκόσμια-ημέρα-ύπνουΦυσικά, δε θα μπορούσαμε να πραγματευτούμε την αναγκαία φροντίδα, δίχως να μεριμνήσουμε για τη διασφάλιση των συνθηκών καλού, ήρεμου και ποιοτικού ύπνου.

 

Για πολλούς από εμάς, ο ύπνος αποτελεί μια αυτονόητη βιολογική διεργασία που επισυμβαίνει χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη προεργασία ή ρύθμιση – όμως, δε μοιράζονται όλοι το αντίστοιχο ιστορικό.

 

Απαραίτητος για τη σωματική ανάπτυξη και υγεία, παράγοντας – κλειδί για μια σειρά από γνωστικές συνιστώσες (όπως βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μνήμη, αντίληψη, επίλυση προβλημάτων, επεξεργασία πληροφοριών και λήψη αποφάσεων), ο ύπνος επηρεάζει συγχρόνως τις τάσεις διαχείρισης των συναισθηματικών αντιδράσεων των παιδιών, υποβοηθά τις μαθησιακές τους επιδόσεις και αποδόσεις στις ποικίλες δραστηριότητες των καθημερινών τους προγραμμάτων, ενώ όλα τα παραπάνω θέτουν τις βάσεις για τη βέλτιστη κοινωνική τους απεύθυνση και δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων με νόημα και αξία.

 

Δυστυχώς, η δυνατότητα ποιοτικού ύπνου δεν παραμένει αλώβητη απέναντι στις προκλήσεις των ζωών μας, για αυτό και η προσοχή μας εστιάζεται στο πώς να προωθήσουμε τον καλό ύπνο και τις συνήθειες καλού ύπνου των παιδιών.

 

Είχε ήδη επισημανθεί στην ερευνητική βιβλιογραφία πως παιδιά που διαβιούν σε μη- σταθερά, απρόβλεπτα περιβάλλοντα και καλούνται να αντιμετωπίσουν μια ανασφαλή πραγματικότητα, τείνουν να στερούνται περισσότερο τον ήρεμο ύπνο[1], που έχουν τόσο ανάγκη για βιολογικούς και κοινωνικο-συναισθηματικούς λόγους. Όμως, οι τελευταίες εξελίξεις γενικότερης ανατροπής των δεδομένων της καθημερινότητας του πλανήτη, με τις συνεπαγόμενες επιπτώσεις στα επίπεδα εκδηλώσεων άγχους και λοιπών συνοδών αρνητικών ενισχυτών,  έδειξαν πως οι συνθήκες κακής ποιότητας ύπνου γενικεύτηκαν ακόμα και σε όσα παιδιά βρίσκονται σε σταθερά και ασφαλή οικογενειακά περιβάλλοντα[2].

 

Αναγνωρίζοντας αυτήν την κατάσταση, το νεοσύστατο Σωματείο «Τα βιβλία παίζει», με αφοσίωση στην παροχή υπηρεσιών πολιτισμού, εκπαίδευσης και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής, ψυχολογικής και ηθικής υποστήριξης και νομικής συμβουλευτικής σε παιδιά, εφήβους και νέους ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, θρησκεία, ηλικία, εθνικότητα, ιδεολογία ή και πολιτικές πεποιθήσεις, σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποφάσισε να σταθεί δυναμικά, συστήνοντας και προωθώντας στη χώρα μας το, ήδη επιτυχημένο εκτός συνόρων, Πιτζάμα Project – ένα πολύπλευρο και καλά στελεχωμένο Πρόγραμμα που στοχεύει στη δημιουργία μιας ευχάριστης ρουτίνας ύπνου, με επίκεντρο τα οφέλη της ανάγνωσης βιβλίων και της άνεσης που χρειάζονται τα παιδιά ώστε να αποφορτιστούν «για καληνύχτα».

 

Στη σύντομη ζωή του και προσηλωμένο στο να διασφαλιστεί η ίση πρόσβαση σε μια άνετη ρουτίνα ύπνου, το Πιτζάμα Project :

Παράλληλα, κατανοώντας ότι για την επίτευξη των στόχων μας απαιτείται ολιστική προσέγγιση και επιθυμώντας να εμβαθύνουμε τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις μας, με ευθύνη απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειές τους, προχωρήσαμε επιπρόσθετα στη σύσταση διεπιστημονικού Συμβουλίου, αποτελούμενου από ομάδα αξιόλογων επαγγελματιών συναφών ανθρωπιστικών – παιδοκεντρικών προσεγγίσεων, με διακεκριμένη πείρα στο χώρο τους και συναίσθηση του έργου που αναλαμβάνουν. Επιβλέποντας και  συμμετέχοντας στον σχεδιασμό των επί μέρους πυλώνων του προγράμματος και με πάντα όραμα, στοχεύει να προσδίδει και να διασφαλίζει την επιστημονική διάστασή τους, με γνώμονα τη διαμόρφωση εκείνων των σταθερών στη ζωή των παιδιών που τα οδηγεί στο να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να ευδοκιμήσουν.

Μια άνετη και ευχάριστη ρουτίνα ύπνου είναι η αρχή για μια καλή νύχτα, ανοίγοντας το δρόμο για μια καλή μέρα!

Κείμενο: Αθηνά Δεσύπρη, Ψυχολόγος, M.Sc. , Επιτροπή Ψυχικής Υγείας, Ελληνική Κοινότητα Ανάλυσης Συμπεριφοράς
Βιβλιογραφία:
* [1]Bastos, A., Leao Fernandes, G. and Passos, J. (2004), “Child income poverty and child deprivation: an essay on measurement”, International Journal of Social Economics, Vol. 31 No. 11/12, pp. 1050-1060.
* Bradshaw, J.Richardson, D. and Ritakallio, V. (2007), “Child poverty and child well‐being in Europe”, Journal of Children’s Services, Vol. 2 No. 1, pp. 18-36.
[2] * Poletti, M., & Raballo, A. (2020). COVID-19 and effects of school closure for children and their families: a deafening silence. JAMA Pediatr.
*  Siegrist, M., & Zingg, A. (2014). The role of public trust during pandemics: Implications for crisis communication. European Psychologist, 19(1), 23–32. 
*  Toquero, C. M. D., & Talidong, K. J. B. (2020). Socio‐educational implications of technology use during COVID‐19: A case study in General Santos City, Philippines. Human Behavior and Emerging Technologies.

 

Related Posts